Новини публікуються мовою оригіналу

Слідом за змінами до низки НП(С)БОДС Мінфін наказом від 25.09.2015 р. № 840 відкориговано Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектора.

Зокрема, передбачено:

1. Для необоротних матеріальних активів спеціального призначення суб’єкт державного сектора може присвоювати інвентарні чи номенклатурні номери.

2. Ліквідаційна вартість визначається комісією, створеною наказом керівника суб’єкта державного сектора, при введенні об’єкта в експлуатацію або в разі, коли залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, але об’єкт іще придатний до експлуатації.

3. Прибрано вимоги вести облік необоротних активів у гривнях без копійок.

4. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісяця може розподілятися такими способами:

  • пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо). У разі використання цього способу на кінець місяця на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку може бути залишок суми транспортно-заготівельних витрат;
  • розподіляється між сумою залишка запасів станом на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. У разі використання цього способу на кінець місяця весь залишок на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку суми транспортно-заготівельних витрат повністю розподіляється.

5. Запаси приймаються комісією, створеною наказом керівника суб'єкта державного сектора, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерської служби.

6. У наказі про облікову політику також можуть визначатися: періодичність нарахування амортизації; кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»