Новини публікуються мовою оригіналу

Державна фінансова інспекція України в листі від 04.03.2015 р. № 25-18/205 розповіла, яких правил слід дотримуватись органам держфінконтролю при підготовці вимог щодо усунення виявлених порушень.

Так, у вступній частині документа повинно бути зазначено, ким, коли та на якій підставі проведено ревізію, назву об'єкта контролю, період ревізії та реквізити акта ревізії.

У констатуючій частині документа слід наводити повний перелік (зміст) порушень законодавства, виявлених під час ревізії та не усунених об'єктом контролю в період ревізії з посиланням на конкретні норми (пункт, частина, стаття) актів законодавства, що були порушені, та із зазначенням розміру завданих збитків, якщо такі були. При цьому не допускаються:

  • загальні посилання на акт законодавства;
  • констатація фактів порушення без будь-яких посилань;
  • посилання на норми законодавства, які об'єктивно не можуть бути порушені.

Винні в порушеннях особи не зазначаються, оскільки ця інформація фіксується в констатуючій частині акта ревізії.

Після констатації виявлених та не усунених порушень висуваються вимоги:

  • опрацювати матеріали ревізії й усунути виявлені порушення законодавства, у тому числі відшкодувати збитки, завдані зазначеними порушеннями, в установленому законодавством порядку;
  • розглянути питання про притягнення працівників установи, винних у зазначених порушеннях, до встановленої законом відповідальності.

Способи усунення встановлених порушень прописуються у формі пропозиції (рекомендації) і мають відображати кінцеву мету вжитих заходів, а не можливі шляхи її досягнення (тобто «стягнути», «відшкодувати», «повернути», а не «провести претензійно-позовну роботу» або «ужити заходів»).

Також має бути встановлений строк зворотного інформування про вжиті заходи.

Наприкінці листа слід зазначати, що в разі неусунення виявлених порушень законодавства в установлений строк орган державного фінансового контролю ініціює розгляд питання про відповідність керівника установи займаній посаді/розірвання контракту з керівником суб'єкта господарювання державного сектора економіки.

Водночас об'єкт контролю повинен бути поінформований, що орган Держфінінспекції має право звернутися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження та використання активів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»