Новини публікуються мовою оригіналу

Мінсоцполітики передало на узгодження до профспілок законопроект «Про колективні договори і колективні угоди»

Як наведено в Пояснювальній записці до законопроекту, він ураховує:

1) рекомендації експертів Міжнародної організації праці (обмежено строк дії колективних договорів й угод, строк переговорів, надана можливість призупинення дії колективних договорів й угод, забезпечено право фізичних осіб, які використовують найману працю, укладати колективний договір);

2) норми Рекомендації щодо колективних договорів № 91 Міжнародної організації праці;

3) норми Директиви Ради 91/533/ЄЕС (установлено обов’язок роботодавця інформувати працівників про колективний договір і колективні угоди, що на нього поширюються, унесення змін і доповнень до зазначеного колективного договору, угоди), а також норми Директиви Ради  2001/23/ЄС (установлено строк дії умов колективного договору в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи (відокремленого структурного підрозділу юридичної особи), припинення діяльності первинної профспілкової організації).

Окрім того, законопроектом уводиться:

1) новий вид колективних угод — підгалузеві, у переговорах з укладення яких можуть брати участь нерепрезентативні всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, господарські об’єднання та громадські організації (їх об'єднання), що представляють інтереси роботодавців певного виду чи декількох видів економічної діяльності;

2) нова форма здійснення соціального діалога — укладення соціальних пактів, які міститимуть домовленості сторін, у тому числі на національному й територіальному рівнях соціального діалога.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»