Новини публікуються мовою оригіналу

ДПІ в Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві звертає Вашу увагу, що у зв’язку з прийняттям Закону України від 16.07.2015 р. № 643-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» листом ДФС України від 11.08.2015 р. № 29562/7/99-99-19-03-02-17 було надано низку роз’яснень про деякі особливості функціонування системи електронного адміністрування ПДВ.

1. Відповідно до змін, унесених Законом № 643 до п. 87.1 ст. 87 та п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок коштів на електронному рахунку здійснюється Держказначейством України на підставі реєстру ДФС, який формується на підставі рішень суду, направлених до виконання ДФС, у розмірі суми податкового боргу чи його частини. Порядок формування й надсилання такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової та митної політики.

2. Після внесення змін до ст. 192 Кодексу деталізовано механізм складання розрахунків коригування до податкових накладних і порядок їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) як продавцем, так і покупцем.

3. Відповідно до змін, унесених до п. 198.6 ст. 198 та ст. 201 Кодексу, за платниками податку — покупцями закріплено право формувати податковий кредит на підставі копій податкових накладних, отриманих із ЄРПН, без необхідності отримання таких податкових накладних безпосередньо від продавця.

4. Змінами, унесеними до п. 199.4 ст. 199 та до підрозділу 2 р. ХХ Кодексу (у частині доповнення його новим п. 42), передбачається, що платники податку за необоротними активами, придбаними після 01.07.2015 р., не здійснюватимуть перерахунок частки їх використання в оподатковуваних і звільнених операціях протягом 3 років, а лише за результатами 1 року. Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях здійснюватиметься платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років).

5. Унесено низку змін щодо порядку формування реєстраційної суми:

1) згідно зі змінами, унесеними до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу, показники реєстраційної суми, що обраховуються за формулою, визначеною вказаним пунктом, обраховуються із 1 липня 2015 року. Водночас для обрахунку показників ∑НаклОтр, ∑НаклВид та ∑Митн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування й додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року, у тому числі розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року на платника податку;

2) відповідно до змін, унесених до п. 34 підрозділу 2 р. ХХ Кодексу:

а) реєстраційна сума та всі її складові, визначені Кодексом, обнуляються станом на 3 робочий день після дня набрання чинності Законом № 643 (03.08.2015 р.);

б) після зазначеного обнуління реєстраційна сума (ΣНакл) зареєстрованим платникам податку збільшується на:

  • суму середньомісячного розміру сум ПДВ, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т.з. «овердрафт»);
  • суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань із ПДВ станом на 01.07.2015 р.;
  • суму від’ємного значення податку, непогашеного станом на 01.07.2015 р. і задекларованого платником у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року/ІІ квартал 2015 року;
  • суму залишків коштів на електронних рахунках платників станом на дату зазначеного обнуління за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності із податку за звітний (податковий) період за червень 2015 року до перерахування з електронного рахунка до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань із податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до п. 2001.6 ст. 2001 цього Кодексу, а також сум податкових зобов'язань, задекларованих за звітний (податковий) період за червень 2015 року/II квартал 2015 року.

6. Відповідно до змін, унесених до п. 2001.4 ст. 2001 Кодексу, платникам податку, які постачають комунальні послуги населенню, на електронні рахунки зараховуватимуться кошти, що надаються таким платникам у вигляді субвенцій із бюджету для погашення заборгованості з різниці в тарифах. На суму таких коштів ДФС автоматично збільшуватиме реєстраційну суму платника шляхом збільшення показника (ΣПопрах).

7. Платникам податку надається можливість отримувати від ДФС інформацію про рух коштів на їхньому електронному рахунку (інформацію щодо сум податку, перерахованого з електронного рахунка платника в бюджет, на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування та на поточний рахунок платника) (п. 2001.4 ст. 2001 Кодексу).

8. Згідно зі змінами до п. 2001.6 ст. 2001 Кодексу, ДФС надано право надсилати Держказначейству України коригуючі реєстри для уточнення інформації, зазначеної в раніше надісланих реєстрах на сплату.

9. Зміни до ст.ст. 2001 та 209 Кодексу передбачають для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість, автоматичне відкриття додаткових електронних рахунків для зарахування починаючи із 04.08.2015 р. сум ПДВ, нарахованих таким сільськогосподарським товаровиробником при здійсненні операцій із постачання власновиробленої сільськогосподарської продукції. Кошти з таких рахунків автоматично (у день їх зарахування на електронний рахунок) перераховуватимуться на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників. Для здійснення автоматичного перерахування коштів інформація про реквізити спеціальних рахунків суб’єктів спеціального режиму оподаткування зазначається ними в податковій звітності.

Кошти, зараховані на такі додаткові електронні рахунки, також збільшують суму, на яку платник має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування шляхом збільшення показника (ΣПопрах).

10. Із урахуванням змін, унесених до п. 201.1 ст. 201 Кодексу, не дають права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту податкові накладні, які складено з порушенням порядку заповнення лише обов'язкових реквізитів, передбачених п. 201.1 ст. 201 Кодексу.

При цьому Законом № 643 унесено зміни до п. 201.1 ст. 201 Кодексу, якими виключено з переліку обов’язкових такі реквізити податкової накладної, як «Місцезнаходження (податкова адреса продавця)» і «Вид цивільно-правового договору».

Слід зазначити, що до внесення відповідних змін до форм податкової накладної/розрахунку коригування, у частині виключення із них реквізитів, які не передбачені новою редакцією п. 201.1 ст. 201 Кодексу, податкова накладна/розрахунок коригування складаються за формою, установленою наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 р. за № 1235/26012, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за № 102/26547.

11. Платникам податку, які постачають товари/послуги, постачання яких має безперервний або ритмічний характер (постачання тепла, газу, електроенергії, послуг зв’язку тощо), надано право складати раз на місяць зведені податкові накладні за такими операціями як на платників податку, так і на осіб, які не зареєстровані платниками податку (п. 201.4 ст. 201 Кодексу).

Окрім того, платникам податку надано право складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

  • здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які здійснюються через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);
  • виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), окрім тих, форма яких установлена міжнародними стандартами;
  • надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального й податкового номерів постачальника).

12. Продовжено строк для подання платником податку до контролюючого органу скарги на контрагента в разі складання податкової накладної/розрахунку коригування з порушенням порядку заповнення та/або порядку реєстрації в ЄРПН із 60 календарних днів до 365 календарних днів (п. 201.10 ст. 201 Кодексу).

13. Скасовуються штрафні санкції та пеня за порушення платником строків сплати податку до бюджету за умови, якщо платник податку забезпечив наявність у визначені законодавством строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку. Штрафні санкції та пеня, нараховані платнику протягом перехідного періоду системи електронного адміністрування ПДВ за таке порушення при забезпеченні у визначені Кодексом строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку, підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку на додану вартість протягом 14 робочих днів (п. 40 підрозділу 2 р. ХХ Кодексу).

14. Установлюється штраф для платників податку за неправомірне збільшення реєстраційної суми за рахунок завищення від’ємного значення податку, яке залишилося непогашеним станом на 1 липня 2015 року та відображене платником у звітності за червень. Штраф до платника застосовується в розмірі 10% суми завищення такого від’ємного значення. Зменшення реєстраційної суми здійснюється ДФС на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення (п. 41 підрозділу 2 р. ХХ Кодексу).

15. Розділом ІІ Закону № 643 установлено заборону накладення Держказначейством арешту на кошти, які перебувають на електронних рахунках платників, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», а також надано доручення Держказначейству зняти арешт із коштів, на які такий арешт був накладений ним до дати набрання чинності Законом № 643.

ДПІ в Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»