Новини публікуються мовою оригіналу

За рахунок фонду оплати праці, передбаченого єдиним кошторисом видатків на підготовку та проведення виборів місцевих виборів територіальної виборчої комісії, здійснюються такі виплати:

  • оплата праці голови, заступника голови, секретаря чи інших членів виборчої комісії, які виконують свої повноваження на платній основі;
  • оплата праці членів виборчих комісій за роботу в день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів;
  • одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці.

Порядок оплати праці членів територіальних і дільничних виборчих комісій з місцевих виборів, нарахування та виплати одноразової грошової винагороди затверджено постановою КМУ від 08.09.2015 р. № 687.

За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар, а в разі їх відмови — інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більш ніж 3 особи), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більш ніж 2 особи) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору, укладеного між ними та виборчою комісією.

Для членів виборчих комісій, увільнених від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, розмір оплати праці не може бути нижчим від середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не вищим від розміру заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови чи голови відповідної ради.

Оплата праці членів виборчих комісій (зокрема тих, що здійснюють повноваження не на платній основі) у день місцевих виборів, дні встановлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів проводиться в межах видатків, передбачених на цю мету в єдиних кошторисах видатків на підготовку й проведення місцевих виборів територіальної виборчої комісії, у розмірі, що не перевищує 14% мінімальної заробітної плати за кожен відпрацьований день, але не більш як за 2 дні.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»