Новини публікуються мовою оригіналу

Якщо вартість робіт із добудови та дообладнання призвели до збільшення майбутніх економічних вигід об’єкта основних засобів, тоді доцільно переглянути очікуваний строк його корисного використання.  Вартість амортизаційних відрахувань після збільшення балансової вартості об’єкта основних засобів розраховується протягом строку корисного використання за вирахуванням строку, протягом якого об’єкт уже перебував в експлуатації.

Відповідний висновок наводить Мінфін у листі від 21.07.2015 р. № 31-11420-08-10/23506.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»