Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 07.09.2015 р. № 19054/6/99-99-19-03-02-15 контролери детально розповіли про обкладення ПДВ операцій із розробки програмної продукції чи її компонентів, на які право власності отримує виконавець/субвиконавець.

У разі якщо за умовами ліцензійного договору передбачено надання замовнику (ліцензіату) права від виконавця (ліцензіара) на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) без можливості продажу такого програмного забезпечення або здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то отримання виконавцем (ліцензіаром) платежу від замовника (ліцензіата) як винагороди за надання вказаного права для цілей обкладення ПДВ визначається як роялті. Відповідно, така операція не є об’єктом обкладення ПДВ.

Якщо згідно з умовами ліцензійного договору передбачено надання замовнику (ліцензіату) права від виконавця (ліцензіара) на використання програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) із можливістю продажу такого об’єкта чи здійснення відчуження в інший спосіб і/або умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного забезпечення (у тому числі компонентів до нього) і його відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то отримання виконавцем (ліцензіаром) платежу від замовника (ліцензіата) як винагороди за надання вказаного права не вважатиметься роялті. Відповідно, на таку операцію поширюватиметься режим звільнення від ПДВ згідно з п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ.

Також підлягають звільненню від обкладення ПДВ операції з постачання послуг/виконання робіт, унаслідок надання/виконання яких відбуваються будь-які зміни в програмній продукції (у т.ч. оновлення, удосконалення, модернізація).

Водночас обкладаються ПДВ у загальному порядку операції з постачання послуг/виконання робіт (незалежно від того, чи такі послуги/роботи надаються/виконуються виробником програмної продукції чи іншою особою), якщо внаслідок надання/виконання таких послуг/робіт не відбувається жодних змін у програмній продукції (наприклад, навчання персоналу роботі з програмою, установлення програми, налаштування оргтехніки тощо).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»