Новини публікуються мовою оригіналу

Києві у зв’язку з унесенням змін до Податкового кодексу України (далі — Кодекс) Законом України від 16.07.2015 р. № 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі — Закон № 643), який набув чинності 29 липня 2015 року, повідомляє таке.

Відповідно до п. 2001.2 ст. 2001  Кодексу з урахуванням змін, унесених Законом № 643, платникам податку — сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування згідно зі ст. 209 Кодексу (далі — сільськогосподарське підприємство), у системі електронного адміністрування ПДВ до вже відкритих основних рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі — основні електронні рахунки) відкриваються додаткові рахунки, призначені для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі — додаткові електронні рахунки).

Таким чином, сільськогосподарські підприємства використовують у системі електронного адміністрування два електронних рахунки: основний і додатковий.

Основний електронний рахунок призначається для проведення розрахунків із бюджетом.

На основний електронний рахунок сільськогосподарські підприємства перераховують зі свого поточного рахунка кошти в сумах, необхідних для реєстрації податкових накладних по діяльності іншій, ніж сільськогосподарська.

Із основного електронного рахунка кошти перераховуються до бюджету в порядку, передбаченому п. 200.2 ст. 200 р. V Кодексу. Згідно із цим порядком, ДФС на підставі поданих платниками декларацій із податку на додану вартість (форма декларації 0110) автоматично формує реєстр і не пізніше ніж за 3 робочі дні до спливу граничного строку для самостійної сплати податкових зобов’язань надсилає його Державній казначейській службі  України (далі — Казначейство). Відповідно до отриманого реєстру, Казначейство здійснює перерахування коштів до бюджету з основного електронного рахунка в рахунок погашення податкових зобов’язань сільськогосподарського підприємства перед бюджетом.

Окрім того, із основного електронного рахунка за заявою платника перераховуються:

  • до бюджету — суми податкового боргу за несільськогосподарською діяльністю;
  • на поточний рахунок платника — кошти, що перевищують суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету.

Додатковий електронний рахунок призначений для перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств.

На цей рахунок сільськогосподарським підприємством зараховуються кошти з поточного рахунка в сумі, необхідній для реєстрації податкових накладних, які складаються сільськогосподарським підприємством при здійсненні операцій із постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування.

Із додаткового електронного рахунка кошти автоматично перераховуються Казначейством на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств протягом операційного дня, у якому кошти надійшли на такі електронні рахунки.

Реквізити спеціального рахунка сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначати в податковій звітності із податку на додану вартість.

До настання граничних строків, передбачених для сплати задекларованих податкових зобов’язань, необхідно, щоб загальна сума перерахованих коштів на додатковий електронний рахунок, із якого кошти автоматично списуються на спеціальний рахунок, була не менше суми податкових зобов’язань, задекларованих таким сільськогосподарським підприємством у податковій декларації, у якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за результатами відповідного звітного (податкового) періоду (декларації 0121–0123).

Приклад 1

Сільськогосподарським підприємством перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (і з додаткового рахунка перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок):

  • 14.08.2015 р. — у обсязі 5000 грн;
  • 18.08.2015 р. — 7000 грн;
  • 25.08.2015 р. — 3000 грн;
  • 28.08.2015 р. — 5000 грн.

У декларації 0121 за липень 2015 року, поданій 20.08.2015 р., сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов’язань із ПДВ на суму 20000 гривень.

Таким чином, станом на 30.08.2015 р. (граничний строк сплати податкових зобов’язань із ПДВ по декларації за липень 2015 року)  сума податку в обсязі 20000 грн, задекларована до сплати в декларації 0121 за липень 2015 року, уважається погашеною.

Якщо сільськогосподарським підприємством до граничної дати, установленої для сплати податку, було перераховано на додатковий електронний рахунок (і з додаткового рахунка перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) суму коштів, більшу ніж задекларовано в деклараціях 0121–0123 за наслідками звітного періоду, зайво перерахована на додатковий електронний рахунок сума коштів уважається переплатою. Така переплата поверненню зі спеціального рахунка на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства не підлягає та зараховується в рахунок погашення податкових зобов’язань наступних звітних періодів.

Приклад 2

Сільськогосподарським підприємством у серпні 2015 року перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (і з додаткового рахунка перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) в обсязі 22000  гривень.

У декларації 0121 за липень 2015 року, поданій 20.08.2015 р., сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов’язань із ПДВ на суму 20000 гривень.

Станом на 30.08.2015 р. сума податку в обсязі 20000 грн, задекларована до сплати в декларації 0121 за липень 2015 року, уважається погашеною, а зайво перерахована на додатковий електронний рахунок сума в обсязі 2000 грн уважається переплатою.

У декларації 0121 за серпень 2015 року, поданій 18.09.2015 р., сільськогосподарським підприємством задекларовано податкових зобов’язань із ПДВ на суму 10000 гривень.

24.09.2015 р. сільськогосподарським підприємством перераховано кошти на додатковий електронний рахунок (і з додаткового рахунка перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) в обсязі 8000 грн.

Станом на 30.09.2015 р. сума податку в обсязі 10000 грн, задекларована до сплати в декларації 0121 за серпень 2015 року, уважається погашено  (із урахуванням переплати 2000 грн).

Якщо сільськогосподарським підприємством до граничної дати, установленої для сплати податку, було перераховано на додатковий електронний рахунок (і з додаткового рахунка перераховано Казначейством на його спеціальний рахунок) меншу суму коштів, ніж задекларовано в деклараціях 0121–0123 за наслідками звітного періоду (з урахуванням коштів, зайво перерахованих на додатковий електронний рахунок за наслідками попередніх звітних періодів), до завершення строку, установленого Кодексом для самостійної сплати узгоджених податкових зобов'язань, сільськогосподарське підприємство зобов’язане на додатковий електронний рахунок перерахувати з поточного рахунка суму, якої недостатньо для перерахування на його спеціальний рахунок за наслідками відповідного звітного періоду (суму коштів, яка дорівнює різниці між раніше перерахованими сумами коштів і сумою податкового зобов’язання).

 

ДПІ в Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»