Новини публікуються мовою оригіналу

Мінсоцполітики в листі від 29.07.2015 р. № 191/10/136-15 зауважило: черговість надання відпусток працівників визначається графіками, які затверджуються власником або вповноваженим ним органом за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку (ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, даліЗакон про відпустки).

Оскільки законодавчо не встановлена форма графіка відпусток, він складається в довільній формі.

Беручи до уваги те, що Закон про відпустки поширюється на всіх громадян України, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, норма закону щодо складання графіка відпусток має бути дотримана й у випадку, коли на підприємстві працює, наприклад, три людини.

Контроль за дотриманням законодавства про працю, у тому числі про відпустки, здійснює Державна служба України з питань праці та її територіальні органи (далі — Держпраці). У разі порушення роботодавцем норм законодавства про працю за результатами перевірки посадові особи Держпраці складають у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядають справи про такі правопорушення та накладають адміністративні стягнення.

Слід зазначити, що в ст. 41 КпАП установлено відповідальність також за «інші порушення вимог законодавства про працю», під які, на думку Мінсоцполітики, підпадає відсутність графіка відпусток (накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності й громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 510 до 1700 грн).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»