Новини публікуються мовою оригіналу

ДРСУ в листі від 04.09.2015 р. № 6528 пояснили, хто на їх думку має виконувати функції органу ліцензування господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів) до моменту завершення здійснення заходів реорганізації шляхом злиття Державної служби з лікарських засобів та Державної служби з контролю за наркотиками.

Утворення нового органу — Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками передбачено п. 1 постанови КМУ «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2015 р. № 442 (далі — Постанова № 442).

Зазначені зміни враховано у п. 10 Переліку органів ліцензування, затвердженому постановою КМУ від 05.08.2015 р. № 609 (далі — Перелік). Так, органом ліцензування з таких видів господарської діяльності, як виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (окрім активних фармацевтичних інгредієнтів) і культивування рослин, уключених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого КМУ, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), увезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, уключених до зазначеного переліку, було визначено Державну службу з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-VI, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, щодо яких набрав чинності акт Кабміну про їх припинення, продовжують здійснювати повноваження та функції у визначених сферах компетенції до завершення здійснення заходів із утворення міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до якого переходять повноваження та функції міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, що припиняється, та можливості забезпечення здійснення ним цих функцій і повноважень, про що видається відповідний акт КМУ.

З огляду на такі аргументи в ДРСУ вважають: Держлікслужба України має продовжувати виконувати функції органу ліцензування до моменту завершення здійснення заходів з утворення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»