Новини публікуються мовою оригіналу

Фахівці ДФС роз’яснили в системі «ЗІР» (підкатегорія 102.19), що в разі втрати рішення про внесення неприбуткової організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючим органом за місцезнаходженням організації (установи) на її звернення в письмовому вигляді видається копія (дублікат).

Зауважимо: згідно з п. 34 підрозділу 4 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, до затвердження Урядом Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 р. № 37 (даліПоложення).

Рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення готується у двох примірниках: перший надається неприбутковій установі чи організації, а другий лишається в контролюючому територіальному органі нижчого рівня.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»