Новини публікуються мовою оригіналу

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 р. ІІ декларації не заповнюються.

У р. І декларації з ПДВ у рядку 1.1 декларації відображаються  податкові зобов’язання, які нараховані згідно із п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 р. V Кодексу у зв’язку із придбанням для здійснення неоподатковуваних операцій.

У декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах р. IV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 р. шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).

У разі виявлення, починаючи із липня 2015 року, помилок, допущених у звітних періодах до 01.02.2015 р., у результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями й податковим кредитом, сума збільшення/зменшення  такого залишку зі знаком «+» або «-» відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, у якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переноситься до розділу IV.

Помилки, допущені в звітних періодах після 01.02.2015 р., виправляються шляхом унесення змін до відповідних показників р. ІІІ уточнюючого розрахунку за відповідний звітний період.

У декларації (0110) за липень 2015 року до рядка 20.2 р. ІІІ переноситься значення із рядка 31 р. IV декларації за червень 2015 року, незалежно від наявності чи відсутності суми, указаної в тестовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.

Довідково: лист ДФС України від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17.

Прес- служба ГУ ДФС у Волинській області 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»