Новини публікуються мовою оригіналу

Мінрегіонбуд на офіційному сайті роз’яснив особливості підрахунку площі та загальної площі житлового будинку (будівлі).

Згідно з наведеними роз’ясненнями, відповідні правила підрахунку наведено в додатку Б та додатку В ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». Так, показник «площа житлового будинку» уключено до складу обов’язкових техніко-економічних показників по житловому будинку, натомість показник «загальна площа житлового будинку» до їх числа не входить.

Наразі до техніко-економічних показників включено показник «загальна площа квартир у будинку», який у співставленні з показником «площа житлового будинку» характеризує ступінь раціональності прийнятих проектом архітектурно-планувальних рішень будинку та використовується для визначення питомих показників вартості одного м кв. загальної площі квартири, витрат основних матеріалів, трудовитрат тощо з метою техніко-економічної оцінки конкретного будинку.

Водночас зауважено, що вимоги ДБН В.2.2-15-2005 та ДБН В.2.2-9-2009 поширюються на проектування нових і реконструкцію будинків житлового та громадського призначення, відповідно, і НЕ регламентують вимог щодо оформлення документів на право власності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»