Новини публікуються мовою оригіналу

Кабмін постановою від 19.08.2015 р. № 634 затвердив Типовий договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, у якому прописані права та обов’язки кожної зі сторін, строки дії такого договору, плата, відповідальність сторін за неналежне його виконання, а також підстави та порядок розірвання такого договору.

Нагадаємо: відповідно до ч. 6 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) установлюються в договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом і фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе чи для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.

Типовий договір, що укладається між вищим навчальним закладом і фізичною (юридичною) особою на строк навчання, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»