Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) відповідним Рішенням наділила свої територіальні органи повноваженнями в сфері регулювання обігу цінних паперів, згідно з якими вони зокрема:

  • зупинятимуть і відновлятимуть обіг, скасовуватимуть реєстрацію та анульовуватимуть свідоцтва про реєстрацію випусків акцій акціонерних товариств за їх місцезнаходженням відповідно до даних ЄДР у разі прийняття рішення про ліквідацію або перетворення, якщо розмір статутного капіталу таких товариств не перевищує 30 000 000 грн на дату прийняття рішення про їх припинення;
  • зупинятимуть обіг облігацій, скасовуватимуть реєстрацію й анульовуватимуть свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств за умови, якщо їх випуск було зареєстровано відповідним територіальним органом Комісії або територіальним органом ДКЦПФР, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного територіального органу Комісії;
  • здійснюватимуть видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, облігацій підприємств, випуски яких були зареєстровані відповідним територіальним органом;
  • виправлятимуть описки в розпорядженнях, помилки у свідоцтвах про реєстрацію випусків цінних паперів, виданих відповідним територіальним органом (його уповноваженою особою).

Рішення НКЦПФР «Про делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 23.07.2013 р. № 1283.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 05.09.2013 р. не опубліковане

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»