Мінінфраструктури затвердило нові Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, затверджені наказом Мінінфраструктури від 10.07.2013 р. № 465 (далі — Ліцензійні умови), та Порядок здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, затверджений наказом Мінінфраструктури від 10.07.2013 р. № 466 (далі — Порядок).

Тож тепер ліцензіатам, які отримали ліцензію на провадження туроператорської діяльності, до набрання чинності новими Ліцензійними умовами, протягом року слід привести свою діяльність у відповідність до пп. 4.1-4.2 р. IV таких Ліцензійних умов стосовно кваліфікаційних вимог до керівника та персоналу туроператора.

Тож керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти, і стаж роботи у сфері туризму не менше ніж 3 роки, котра підтверджується записами в трудовій книжці, або вищу освіту у сфері туризму, що підтверджена дипломом про здобуття вищої освіти.

Керівником туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора, головним бухгалтером не може бути особа:

  • якій заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності або займати керівні посади за вироком суду, який набрав законної сили;
  • яка має непогашену судимість за вчинення корисливих злочинів у цій сфері.

Щодо контролю за дотриманням Ліцензійних умов, то з прийняттям нового Порядку періодичність проведення планових перевірок визначатиметься залежно від ступеня ризику від провадження госпдіяльності. Він оцінюється відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою КМУ від 21.01.2009 р. № 25.

Нагадаємо: згідно з попереднім Порядком контролю за додержанням ліцензійних умов, планові перевірки могли проводитися не частіше ніж раз на рік.

Повідомлення про проведення планової перевірки туроператора надсилається не пізніш як за десять днів (раніше цей строк становив 5 робочих днів) до дня проведення планової перевірки рекомендованим листом із повідомленням про вручення, телефонограмою або вручається особисто керівнику чи вповноваженій особі ліцензіата під розписку.

Строк проведення планової перевірки теж подовжили. Відтепер він не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів (раніше було п’ять робочих днів, з можливістю подовження до десяти в разі великого обсягу робіт).

Суб’єктів малого підприємництва перевіряти можуть не довше ніж п’ять робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності» від 10.07.2013 р. № 465,
набирає чинності з дня офіційного опублікування, станом на 05.09.2013 р. не опубліковано.

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов»  від 10.07.2013 р. № 466,
набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 05.09.2013 р. не опубліковано.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»