Новини публікуються мовою оригіналу

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві Мінрегіонбуду в листі від 13.05.2015 р. № 8/15-225-15 роз’яснило порядок застосування будівельної техніки при розробленні проекту організації будівництва. Так, відповідно до ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», проект організації будівництва у складі проектної документації розробляється на підставі ДБН А.3.1-5:2009 «Організація будівельного виробництва».

Згідно із додатком А ДБН А.2.2-3-2014, дані для розроблення рішень з організації будівництва надаються замовником у складі інших вихідних даних на проектування об'єкта будівництва.

Механізація будівельних робіт на об'єкті (застосування будівельних машин, устаткування та засобів малої механізації) здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей об'єкта й умов його будівництва, строків будівництва об'єкта тощо. Загальний характер механізації робіт на об'єкті визначається в проекті організації будівництва. Деталізація виконується підрядником або, за його завданням, розробниками проекту виконання робіт на стадії підготовки будівельного виробництва відповідно до умов і строків будівництва окремих об'єктів або виконання окремих видів робіт, до можливостей підрядника тощо.

Отже, перелік будівельної техніки, яка має бути задіяна на будівництві об'єкта, вибирається проектною організацією виходячи з технічної необхідності та техніко-економічної доцільності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»