Новини публікуються мовою оригіналу

У разі прийняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період й інші обов'язкові елементи. Рішення про встановлення місцевих податків і зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

За умови якщо сільська, селищна чи міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів й акцизного податку в частині реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів такі податки до прийняття рішення справляються із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю — із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

Тож якщо органами місцевого самоврядування не прийняті та не оприлюднені в установлені чинним законодавством строки (до 15 липня 2014 року) рішення щодо ставок земельного податку, у 2015 році ставки земельного податку встановлено відповідно до вимог пп. 12.3.5 ПКУ на рівні податку 2014 року, але з урахуванням коефіцієнта індексації 1,249.

На цьому наголошує ДФС у листі від 25.08.2015 р. № 2219/4/99-99-17-04-01-13.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»