Новини публікуються мовою оригіналу

Національне агентство України з питань державної служби наказом від 24.07.2015 р. № 161 затвердило форму звітності КСДС (квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців». Останню мають складати щокварталу станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, за наростаючим підсумком державні органи, установи й організації, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців.

Підставою для складання Звіту за формою КСДС є дані первинного обліку державних службовців за календарний рік станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом: накази (розпорядження) про призначення на посаду державного службовця, звільнення з посади державного службовця. Звіт за формою КСДС подається до Нацдержслужби в паперовому та електронному вигляді із супровідним листом. Інформація в електронному вигляді повинна повністю відповідати інформації в паперовому вигляді. Територіальні органи в установлений строк подають Звіт за формою КСДС до державного органу вищого рівня.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»