Мінфін, відповідаючи на запит редакції, зазначив, що вартість, яка амортизується, у разі зміни методу амортизації визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю  необоротного активу (з урахуванням модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції) та ліквідаційною вартістю і сумою накопиченої амортизації.

Іншими словами, вартість, що амортизується, у разі зміни методу амортизації основного засобу — це його залишкова вартість на кінець місяця зміни методу, за мінусом ліквідаційної.

 Лист Мінфіну України від 25.07.2013 р. № 31-08410-07-27/22430

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»