Новини публікуються мовою оригіналу

Державна казначейська служба в листі від 14.04.2015 р. № 14-13/129-8839 розставила акценти щодо формування собівартості самостійно виготовлених основних засобів бюджетними установами.

1. Усі витрати на виготовлення, створення об'єктів групуються за напрямами робіт (витрат), зокрема: роботи з монтажу устаткування; придбання устаткування, що потребує монтажу; придбання устаткування, що не потребує монтажу, інструментів й інвентарю; інші капітальні роботи й витрати. Аналітичний облік незавершених капітальних інвестицій ведеться в розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об'єктом.

2. Собівартість виробництва (створення) об'єкта основних засобів складається із витрат, понесених суб'єктом державного сектора на його виготовлення (створення), з урахуванням усіх витрат. Зокрема, запаси, використані для створення інших активів власними силами, визнаються витратами на створення цього активу. Окрім того, до виробничої собівартості також можуть бути віднесені загальновиробничі витрати.

3. Видача зі складу запасів для виготовлення об'єкта основних засобів відображається в бухгалтерському обліку за дебетом субрахунку 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень» і кредитом відповідного субрахунку класу 2 «Запаси».

Витрати на придбання, створення та поліпшення об'єктів основних засобів, використання яких на дату балансу за призначенням не відбулося, відображаються в складі незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи. Капітальні інвестиції в сумі таких витрат формують фонд у незавершеному капітальному будівництві.

4. Зарахування на баланс об'єкта основних засобів здійснюється на підставі відповідного первинного документа. Первинними документами для оприбуткування об'єктів основних засобів є Акт прийняття-передачі основних засобів (ОЗ-1 (бюджет)).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»