Новини публікуються мовою оригіналу

Із метою роз’яснення запитань стосовно строку подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) та належної організації адміністрування частини чистого прибутку (доходу) ДФС у листі від 19.08.2015 р. № 30946/7/99-99-15-02-02-17 повідомила таке:

1. Платіж «частина чистого прибутку (доходу)» не є податковим, водночас контроль за відрахуванням до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями покладено на ДФС.

2. Частина чистого прибутку визначається за результатами фінансово-господарської діяльності та розраховується за правилами бухгалтерського обліку.

3. Нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку покладено на суб’єктів господарювання обов’язок щодо формування й подання фінансової звітності за результатами квартального та річного звітного періоду. ПКУ не регулює порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями. Тому зміни в адмініструванні прибутку підприємств не впливають на цей порядок. Водночас частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, розрахунок такого платежу платник зобов’язаний здійснювати за результатами квартального звітного періоду. З огляду на зазначене, базовим звітним періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал.

Податкові консультації стосовно строку подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) застосовувати в частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»