Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 30.04.2015 р.       № 9480/6/99-99-19-03-02-15 роз’яснює: якщо згідно із цивільно-правовим договором передбачено надання замовнику права на використання програмного забезпечення на умовах ліцензійного договору без можливості його продажу чи здійснення відчуження в інший спосіб та/або умови використання не обмежені функціональним призначенням програмного забезпечення і його відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то отримання постачальником (у т.ч. нерезидентом) платежу від замовника як винагороди за надання вказаного права для цілей обкладення ПДВ визначається як роялті, і, відповідно, така операція не є об'єктом обкладення ПДВ.

Якщо цивільно-правовим договором передбачено надання замовнику права на використання програмного забезпечення на умовах ліцензійного договору з можливістю його продажу чи здійснення відчуження в інший спосіб, і/або умови використання обмежені функціональним призначенням такого програмного забезпечення та його відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»), то отримання постачальником (у т.ч. нерезидентом) платежу від замовника як винагороди за надання вказаного права не вважатиметься роялті, і, відповідно, на таку операцію поширюватиметься режим звільнення від обкладення ПДВ згідно з п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ.

Схожий висновок наведений ДФС у листі від 26.05.2015 р. № 11049/6/99-99-19-03-02-15 щодо ліцензійного договору та продажу прав на програмне забезпечення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»