Новини публікуються мовою оригіналу

Власники та керівники підприємств, установ й організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов'язкових медичних оглядів і за шкідливі наслідки для здоров'я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов'язкового медичного огляду. На цьому акцентує увагу МОЗ у листі від 02.04.2015 р. № 3.09-Д-1/13/866-15/10354.

Передбачено обов'язок роботодавця за власні кошти організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі, а також щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року (ст. 169 КЗпП).

Окрім того, на вимогу головного державного санітарного лікаря, а також на прохання працівника, якщо він пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці, можуть проводитися позачергові медичні огляди вказаних вище категорій осіб.

Обов'язкові медичні огляди проводяться в лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання або за місцем роботи. Для проведення обов'язкових медичних оглядів за погодженням із роботодавцем можуть організовуватися виїзні бригади спеціалістів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»