Новини публікуються мовою оригіналу

Податківці розповіли про особливості перерахування зайво зарахованих коштів з електронного ПДВ-рахунка на поточний рахунок платника ПДВ.

Так, якщо платник ПДВ за результатами звітного періоду має на електронному ПДВ-рахунку зайво зараховані кошти, і він виявив бажання перерахувати такі кошти на власний поточний рахунок, то такий платник податку мусить заповнити й подати в складі податкової декларації з ПДВ додаток (Д4).

При цьому відповідно до п. 2001.3 ПКУ, перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися за відсутності перевищення суми податку, зазначеної в податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих у ЄРПН, над сумою податкових зобов'язань із податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих у податковій звітності з ПДВ у цьому звітному періоді.

Особливості заповнення додатка (Д4) для перерахування коштів на поточний рахунок платника такі:

  • сума, яка може бути перерахована платнику з електронного ПДВ-рахунка на поточний рахунок платника ПДВ відображається в графі 5 таблиці про відомості щодо суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (далі — таблиця про відомості) додатка (Д4), котра визначається як різниця граф 1, 2, та 3 (гр. 1 - гр. 2- гр. 3);
  • у текстовій частині під таблицею про відомості платником податку вказується сума, яку він виявив бажання перерахувати на поточний рахунок. Така сума не може перевищувати суму, визначену в графі 5 таблиці про відомості;
  • номер поточного рахунка, на який необхідно перерахувати зайво зараховані кошти, та МФО відповідного банку обов’язково вказуються платником у текстовій частині під таблицею про відомості в спеціально передбачених полях;
  • якщо платник податку припустився помилкв в додатку (Д4) у номері рахунка чи МФО банку, такий платник податку має право до граничного строку сплати податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації з ПДВ, до якої подано додаток (Д4) із неправильними реквізитами поточного рахунка, подати уточнюючий розрахунок із додатком (Д4). У такому уточнюючому розрахунку всі графи, окрім реквізитів платника податку, лишаються не заповненими (прочерки та нулі не проставляються), а в додатку (Д4) зазначаються лише правильні реквізити поточного рахунка, на який мають бути перераховані відповідні кошти. Решта полів додатка (Д4) не заповнюються (прочерки та нулі не проставляються);
  • у разі якщо платник податку в текстовій частині під таблицею про відомості вказав суму, яку він бажає перерахувати на поточний рахунок, і така сума перевищує суму, визначену в графі 5 таблиці про відомості, то така сума коштів не включається до відповідного реєстру та не може бути перерахована на поточний рахунок платника.

Насамкінець слід зазначити, що платник ПДВ може одночасно задекларувати бажання перерахувати зайво зараховані кошти як до бюджету, так і на поточний рахунок. При цьому таке бажання платник податку здійснює з урахуванням особливостей, визначених у роз’ясненні для кожного напряму (до бюджету чи на поточний рахунок), а загальна сума коштів, указана платником у додатку (Д4) для перерахування до бюджету й на поточний рахунок, не може перевищувати суми зайво зарахованих коштів на електронному ПДВ-рахунку на момент подання податкової звітності з ПДВ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»