Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін наказом від 17.07.2015 р. № 648 затвердив типові форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів.

Нагадаємо: місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Мінфіном, і з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів. Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у строки й порядку, установлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність і зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно із вимогами місцевих фінансових органів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»