Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 16.07.2015 р. № 14862/6/99-99-19-02-02-15 повідомляє: при визначенні об’єкта оподаткування платник податку — орендар на підставі положень абз. 1 п. 138.1 та абз. 1 п. 138.2 ст. 138 ПКУ має збільшити фінансовий результат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об'єктів операційної оренди, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО 14, Методичних рекомендацій № 561), та зменшити фінансовий результат на суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об'єктів операційної оренди, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної у п. 7 Методичних рекомендацій № 561 (абз. 2 п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методичних рекомендацій № 561).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»