Новини публікуються мовою оригіналу

Державна фіскальна служба України в листі від 29.05.2015 р. № 19220/7/99-99-10-03-02-17 проаналізувала судову практику з приводу застосування адміністративного штрафу, передбаченого ст.ст. 1632, 1634, 1651 КУпАП, до посадових осіб суб'єктів господарювання та дійшла висновку, що посадові особи контролюючих органів під час складання протоколів про адміністративні правопорушення в більшості випадків допускають однотипні помилки, зумовлені недотриманням вимог ст.ст. 38, 256, 268 КУпАП, що призводить до  закриття судами провадження у справі.

Водночас ДФСУ надала деякі правила-поради контролерам стосовно складання протоколів:

1) протокол, складається вповноваженою на те посадовою особою: право складання протоколів повинно бути зазначено в посадових інструкціях працівників;

2) у разі якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо; якщо особа послідовно (одночасно) здійснила кілька адміністративних правопорушень, які у відповідності із чинним законодавством розглядаються одним і тим самим органом (посадовою особою), на порушника складається один протокол. У разі розгляду справ різними органами (службовими особами) на кожне таке порушення складається окремий протокол;

3) у протоколі під час його складання обов'язково вказується частина відповідної статті КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність, або інший нормативний акт, що передбачає адміністративну відповідальність за вчинене порушення;

4) якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі;

5) усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською (державною) мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, яка вчинила правопорушення, щодо якої він складений. У разі виявлення помилки допускаються виправлення за умови запису «Виправленому вірити» та підпису особи, що склала протокол;

6) якщо є свідки правопорушення й потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання;

7) уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, щодо якої складається протокол, зі змістом ст. 63 Конституції України, з її правами й обов'язками, передбаченими ст. 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі. Про ознайомлення з зазначеним вище особа, щодо якої складається протокол, ставить у ньому свій підпис, а в разі відмови поставити підпис про це робиться відповідний запис у протоколі, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи;

8) особа, щодо якої складається протокол, має право додати до протоколу пояснення й зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису;

9) до протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення. Кожен документ повинен мати свої реквізити (дату, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію й відповідати вимогам законодавства;

10) протокол складається у 2 примірниках, один із яких під розписку вручається особі, щодо якої він був складений.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»