Новини публікуються мовою оригіналу

Національний банк України в листі від 06.07.2015 р. № 20-06007/46492 наголосив: у разі порушення банком, що обслуговує платника, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III строків виконання доручення клієнта на переказ, цей банк зобов'язаний сплатити платнику пеню в розмірі 0,1% суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може перевищувати 10% суми переказу, якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними.

Водночас Нацбанк зауважив, що Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління НБУ від 17.08.2012 р. № 346, не передбачає застосування до банку заходів впливу на підставі звернення клієнтів банку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»