Новини публікуються мовою оригіналу

Податківці нагадали, що платники податку в разі постачання товарів/послуг, яке має безперервний або ритмічний характер, мають право скласти зведену податкову накладну.

Наприклад: платник податку — постачальник протягом звітного періоду здійснив ритмічні постачання товарів:

  • 10 операцій покупцю А — платнику податку;
  • 25 операцій покупцю В — неплатнику податку;
  • 30 операцій покупцю С — неплатнику податку.

У такому випадку платник податку не пізніше останнього дня місяця, у якому здійснено такі постачання, зобов’язаний скласти:

  • для покупця А зведену податкову накладну, в якій буде відображено обсяг 10 операцій із постачання товарів, поставлених йому за відповідний звітний період;
  • за операціями із покупцями В і С — неплатниками ПДВ скласти одну зведену податкову накладну, у якій зазначити загальний обсяг 55 (25 + 30) операцій із постачання товарів таким покупцям.

Зауважимо: відповідно до ПКУ, ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два й більше разів на місяць.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»