Новини публікуються мовою оригіналу

Дія договору про закупівлю може подовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку (ч. 6 ст. 40  Закон України «Про здійснення державних закупівель», далі Закон).

Таким чином, указана вище норма Закону застосовується замовником за умови укладання відповідного договору до договору про закупівлю, укладеному в попередньому році саме з учасником, пропозицію якого було акцептовано за результатами процедури закупівлі та враховуючи вимоги ч. 1 ст. 631 ЦКУ (згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права й виконати свої обов'язки відповідно до договору), продовження дії договору про закупівлю можливо в разі, коли строк його дії не сплив у встановленому чинним законодавством порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 631 ЦКУ, сторони можуть установити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

Ураховуючи, що рішення, дії чи бездіяльність замовника можуть бути оскаржені суб'єктом оскарження, зважаючи при цьому на можливість відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю, а також відміну замовником торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із підстав, передбачених Законом, а також з урахуванням особливостей, визначених Законом, під час проведення торгів, за результатами яких укладається договір про закупівлю, застосування положень ч. 3 ст. 631 ЦКУ в такому договорі про закупівлю є неможливим.

Відповідні висновки наводить Мінекономрозвитку в листі від 03.07.2015 р. № 3302-05/21568-07.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»