Новини публікуються мовою оригіналу

Державна фіскальна служба України в листі від 16.07.2015 р. № 25910/7/99-99-15-02-01-17 роз’яснила, що державні унітарні підприємства — сільськогосподарські товаровиробники, які застосовують групу 4 спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, в разі прийняття рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам) зобов’язані нараховувати та вносити до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ПКУ. Винятків щодо несплати авансового внеску, передбаченого пп. 57.11.2 ПКУ, для юридичних осіб — сільськогосподарських товаровиробників не передбачено.

У разі встановлення контролюючим органом факту несплати чи несвоєчасної сплати авансового внеску із податку на прибуток при виплаті дивідендів тягне за собою накладення на платника податків штрафу та пені в порядках, передбачених, відповідно, ст.ст. 123 і 129 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»