Новини публікуються мовою оригіналу

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень із бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності. До того ж вони  можуть розробити методичні рекомендації стосовно порядку відображення операцій з активами, капіталом і зобов'язаннями (кореспонденцію рахунків) в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності, які б не суперечили нормативно-правовим актам Мінфіну з бухгалтерського обліку та законодавству.

На цьому акцентує увагу Мінфін у листі від 14.05.2015 р. № 31-11420-08-27/15976.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»