Новини публікуються мовою оригіналу

Державна казначейська служба в листі від 23.03.2015 р. № 14-04/2-5321 пояснює:

1. Матеріальні цінності, які перебувають у тимчасовому розпорядженні установи, на підставі укладання договорів обліковуються на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні».

2. Виявлені при інвентаризації розбіжності між фактичною наявністю активів і зобов'язань та даними бухгалтерського обліку регулюються підприємствами в такому порядку: нестача цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей списуються з балансу та включаються в рахунок винних осіб у розмірі, визначеному відповідно до законодавства; у разі якщо винні особи не встановлені, вони зараховуються на позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із законодавством.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»