Київська міська державна адміністрація (далі — КМДА) визначила порядок переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві. Відповідно до нього, переведенню підлягають жилі приміщення, розташовані на першому, другому та цокольному поверхах і ті, які мають окремий вхід або мають можливість влаштування окремого входу.

Разом із тим переведення жилих приміщень, що розташовані на другому поверсі, у нежилі допускається лише в разі якщо приміщення, які розташовані під ними на першому та цокольному поверхах, є нежилими.

Переведення жилого приміщення жилого будинку в нежиле для потреб промислового характеру та у випадках, передбачених абз. 2 п. 2.50 ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення», не допускається.

Для переведення жилого приміщення чи будинку в нежиле власник такого приміщення або уповноважена ним особа має звернутися до центру надання адміністративних послуг відповідної районної в місті Києві державної адміністрації з відповідною заявою, у якій зазначається мета переведення.

Крім заяви необхідно подати такі документи:

  • нотаріально завірену копію документа, що підтверджує право власності на жилий будинок, жиле приміщення;
  • копію технічного паспорта жилого будинку, жилого приміщення, виданого уповноваженим суб’єктом;
  • довідку балансоутримувача будинку про те, що в жилому будинку, жилому приміщенні ніхто не зареєстрований;
  • копію паспорта — для фізичних осіб;
  • оригінал або завірену в установленому порядку копію довідки про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у випадку звільнення від сплати пайової участі — відповідне рішення);
  • документ, що підтверджує можливість влаштування окремого входу до жилого будинку, жилого приміщення (передпроектна розробка влаштування окремого входу тощо), який надається в разі відсутності такого входу на момент подачі заяви;
  • згоду власників (співвласників) суміжних жилих приміщень;
  • видану в установленому порядку довіреність та/або інший документ, що підтверджує повноваження особи (у разі подання документів уповноваженою особою).

Переведення придатного для проживання жилого приміщення чи будинку у нежиле здійснюється на безоплатній основі, якщо інше не передбачено законодавством України.

         Розпорядження КМДА «Про затвердження Порядку переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі в місті Києві» від 06.08.2013 р. № 1355.

Набрало чинності

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»