Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд затвердив Порядок попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення (постанова від 17.07.2015 р. № 504).

Згідно із Порядком, податкова письмово повідомлятиме (вже після розгляду питання щодо проведення процедури узгодження цін) протягом 60 календарних днів із дати надходження листа стосовно попереднього розгляду зазначеного питання про доцільність звернення із заявою.

Для проведення процедури узгодження цін платником подаються, окрім заяви, такі документи:

  • документація із трансфертного ціноутворення, яка повинна містити інформацію, визначену пп. «а» – «ж» пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПКУ;
  • копії установчих документів платника податків;
  • дані бухгалтерського обліку та фінансова звітність платника податків за останні три звітних (податкових) періоди (роки);
  • опис поточних податкових спорів, які стосуються предмета узгодження (за наявності);
  • документ, який підтверджує, що сторона контрольованої операції — нерезидент є резидентом відповідної держави, передбачений ст. 103 ПКУ;
  • опис впливу міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іноземною державою, податковим резидентом якої є контрагент в контрольованій операції, на предмет узгодження (за наявності такого договору (конвенції);
  • результати аналізу можливого впливу умов договору про узгодження цін на розмір податкових зобов'язань сторін контрольованої операції;
  • копії документів, що підтверджують факт звернення із заявою про проведення процедури узгодження цін (у разі такого звернення) контрагента платника податків у контрольованій операції до іноземного державного органу, уповноваженого стягувати податки та збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції;
  • копія документа, що підтверджує повноваження представника (представників) платника податків, який (які) братиме (братимуть) участь у процедурі узгодження цін;
  • пропозиції щодо порядку, строків подання й переліку документів, які підтверджують дотримання платником податків узгодженого порядку визначення цін.

ДФС має право затребувати додаткові документи, що містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження цін та укладення відповідного договору. Договір про узгодження цін набирає чинності із 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, а строк дії такого договору не може перевищувати три роки.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»