Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС видала Узагальнюючу податкову консультацію щодо подання до контролюючого органу фізичними особами, які провадять приватну нотаріальну діяльність, інформації про посвідчені договори продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна між фізичними особами, продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами), про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчені договори дарування, затверджену наказом ДФС від 17.07.2015 р. № 507 (даліУзагальнююча консультація).

У консультації податківці наголосили: при вчиненні нотаріальних дій, передбачених п. 172.4 ПКУ, приватний нотаріус зобов’язаний надавати інформацію контролюючим органам шляхом заповнення таких граф форми № 1ДФ:

  • графи 1 — порядковий номер;
  • графи 2 — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
  • графи 3а — сума нарахованого доходу;
  • графи 4 — сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб (у випадках, передбачених ПКУ);
  • графи 5 ознака доходу згідно із довідником ознак доходів.

Зобов’язання нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок від імені й за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам і нести відповідальність за порушення обов’язків, установлених ПКУ, поширюється лише на осіб, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів.

Нотаріуси ж під час виконання приписів п. 172.4 ПКУ не виступають податковими агентами, й інформація, яку повинен подавати приватний нотаріус до контролюючого органу, не є податковою звітністю в розумінні гл. 2 р. ІІ ПКУ. Отже, підстав для застосування відповідальності, передбаченої п. 119.2 ПКУ (510 грн), немає.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»