Новини публікуються мовою оригіналу

У газеті «Голос України» від 23.07.2015 р. № 131 опубліковано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій» від 01.07.2015 р. № 569-VIII. Тож цей Закон чинний із 23.07.2015 р.

Основні його новації щодо застосування РРО:

1. РРО не застосовуються платниками єдиного податку:

  • І групи;
  • ІІ і ІІІ груп (фізособи-підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 грн. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1000000 грн застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

2. Виключено обов’язок забезпечувати зберігання фіскальних чеків у книгах обліку розрахункових операцій для суб’єктів господарювання, які   здійснюють розрахункові  операції.

3. На  фізосіб-підприємців, які є платниками єдиного податку й не зареєстровані платниками ПДВ, не поширюються вимоги:

  • вести в порядку, установленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку;
  • забезпечувати  відповідність  сум  готівкових  коштів  на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання розрахункової  книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, зобов’язані в разі  виявлення  несправностей  РРО,  а  також пошкодження  засобів контролю  протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей або пошкодження письмово чи засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків.

5. Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі РРО, що раніше пройшли первинну реєстрацію й використовуються суб’єктом господарювання, до спливу строку їх служби (строку, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність таких реєстраторів, у тому числі — комплектувальних виробів та їх складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті, за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів). Строк між первинною реєстрацією РРО та датою їх виключення з Державного реєстру не повинен бути меншим семи років. У разі зміни законодавчих вимог до використання РРО виробник (постачальник) зобов’язаний за наявності технічних можливостей здійснити доопрацювання РРО.

6. Центри сервісного обслуговування зобов’язані в разі незабезпечення гарантійного ремонту РРО не пізніше сьомого робочого дня із дня прийняття в ремонт РРО ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний РРО.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»