Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС розглянула лист щодо документального підтвердження операцій із виконання договорів підряду на території АР Крим і повідомляє листом від 24.04.2015 р. № 8702/6/99-99-19-02-02-15, що передавання робіт підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом, підписаним обома сторонами (п. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України).

ДФС у котрий раз нагадала, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи мають бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення (ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Також міру деталізації змісту й обсягу господарської операції визначають особи, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. Водночас така деталізація має забезпечити розкриття змісту господарської операції та ідентифікацію активів, зобов'язань, доходів або витрат, із нею пов'язаних.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»