Новини публікуються мовою оригіналуа

Оплату праці безпосередніх керівників практики (у тому числі інтернатури) проводять згідно із чинними ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять з розрахунку 1 година на одного студента на тиждень.

Розміри погодинних ставок працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять наведено в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557. Вони встановлені у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

Оскільки керівники спеціалізації лікарів-інтернів на базах стажування перебувають у трудових відносинах із закладом охорони здоров'я — базою стажування, оплата праці цих керівників здійснюється базою стажування.

Про це нагадує МОЗ у листах від 26.01.2015 р. № 10.03.68/2054, від 26.03.2015 р. № 10.03.67/9344.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»