Новини публікуються мовою оригіналу

ВСУ у справі від 16.06.2015 р. № 21-377а15 указує, що для підтвердження факту несплати узгодженої суми грошового зобов’язання необхiдно встановити, що у строк, передбачений п. 57.1 ПКУ, платник податкiв не вчинював дiї, спрямованi на перерахування узгодженої суми грошового зобов’язання до державного бюджету. А оскiльки такi суми зараховуються на єдиний казначейський рахунок, помилкове визначення коду бюджетної класифiкацiї в платiжному дорученнi пiд час сплати суми податкового зобов’язання не є достатньою правовою пiдставою для висновку про несплату необхiдної суми грошового зобов’язання у визначений указаною нормою ПКУ строк, а вiдтак — i для застосування на пiдставi п. 126.1 ПКУ штрафних (фiнансових) санкцiй.

Від редакції!

Відповідно до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів у системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 р. № 217рахунки за надходженнями до загального та спеціального фондів бюджетів (окрім власних надходжень) відкриваються засобами програмного забезпечення за такою схемою:

BBBB K SSS H RR TTT,

де:

  • BBBB (4 знаки) — номер балансового рахунка відповідно до Плану рахунків;
  • K (1 знак) — ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ;
  • SSS (3 знаки) — символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Казначейства України;
  • H (1 знак) — ознака, яка має значення «7»;
  • RR (2 знаки) — ознака, яка використовується за потреби ведення деталізованого обліку надходжень бюджету;
  • TTT (3 знаки) — порядковий номер бюджету в межах області згідно з Довідником адміністративно-територіальних одиниць (поле «id_key»), структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України.

Таким чином, головне — правильно вказати бюджетний рахунок.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»