Новини публікуються мовою оригіналу

У листі від 07.07.2015 р. № 24294/7/99-99-15-04-01-17 ДФС України зазначила, що для використання в роботі податкових інспекцій та інформування платників рентної плати доводить до відома копію листа Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі — Держкомісія з корисних копалин) від 24.06.2015 р. № 328/07 про сукупність видів товарної продукції, що є об’єктом оподаткування для ділянок надр, у Дозволах яких визначено діяльність із видобування нерудних корисних копалин для будівельних матеріалів.

В останньому листі зауважено, що під час виконання державної геологоекономiчної оцiнки запасiв родовищ, що складенi гiрськими породами, придатними для виробництва щебеню й iнших будiвельних матерiалiв, Держкомiсiя з корисних копалин як першу товарну продукцiю гiрничого (гiрничо-переробного, гiрничодобувного) пiдприємства використовує увесь, передбачений актами iз регулювання вимог якостi товарної продукцiї для пiдприсмств будiвельної галузi, ланцюжок видiв продукцiї у виглядi класифiкованих за розмiрними групами уламкiв гiрських порiд, що утворилися в результатi дроблення вiд застосування вибухових матерiалiв та (або) механiчних засобiв.

У товарних номенклатурах указаний ланцюжок видiв продукцii iдентифiкується як камiнъ бутовий, щебiнь, пiщано-щебеневi сумiшi та мiнеральнi пiски.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»