Новини публікуються мовою оригіналу

Держгірпромнагляд листом від 13.03.2015 р. № 1475/0/8-5/6/15 роз’яснив порядок забезпечення працівників профілактичним харчуванням.

Відповідно до вимог Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987 р. № 731/П-13 (даліПорядок), роботодавець управі самостійно вирішувати питання, пов'язані з безплатною видачею працівникам молока чи інших рівноцінних харчових продуктів. Основою для прийняття таких рішень є Перелік хімічних речовин, під час роботи з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений наказом МОЗ СРСР від 04.11.1987 р. № 4430-87 (даліПерелік).

Згідно з вимогами п. 1 Порядку, молоко видається в обсязі 0,5 л за зміну, незалежно від її тривалості, у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов'язаних із виробництвом або застосуванням хімречовин, передбачених у Переліку. Забороняється виплачувати грошову компенсацію замість видачі молока, видавати молоко за одну чи декілька змін наперед, за минулі зміни, видавати молоко додому, заміняти іншими товарами та продуктами (окрім рівноцінних — кефіру, кислого молока, мацоні).

Віднесення робіт до категорії зі шкідливими й важкими умовами праці та визначення права на пільги й компенсації працівникам за роботу в цих умовах залежить від результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

Таким чином, право на безкоштовну видачу молока чи інших рівноцінних харчових продуктів мають працівники за умови, якщо концентрація хімічних речовин на відповідних робочих місцях перевищує гранично допустиму концентрацію, що має бути підтверджено результатами атестації їхніх робочих місць.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»