Новини публікуються мовою оригіналу

Кабмін постановою від 30.06.2015 р. № 451 затвердив Порядок здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних сил України (далі — Порядок), який визначає механізм здійснення публічного збору благодійних пожертв у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням рухомого (мобільного) зв'язку, засобів масової інформації або через благодійні організації для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності й функціонування Збройних сил України.

Публічний збір благодійних пожертв може здійснюватися:

  • особами, які проводять публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації чи на користь благодійної організації від власного імені (через благодійні організації);
  • особами, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені чи на користь Міноборони;
  • уповноваженими посадовими особами Міноборони з використанням засобів масової інформації.

Особи, які провадять публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності керівника благодійної організації. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійної організації від власного імені, діють на підставі договору про благодійну діяльність, укладеного з такою благодійною організацією.

Збір благодійних пожертв готівкою здійснюється в опломбовані чи опечатані благодійною організацією скриньки, яким присвоєні індивідуальні інвентарні (номенклатурні) номери.

Установлення скриньок у торговельних центрах або інших громадських місцях може здійснюватися за умови забезпечення належного контролю за їх збереженням. Не допускається здійснювати збір благодійних пожертв готівкою в місцях, що призначені для руху транспортних засобів.

Розкриття скриньок здійснюється в службовому приміщенні благодійної організації комісією, склад якої затверджується керівником благодійної організації. За результатами розкриття скриньки комісією складається акт, у якому відображається інформація щодо суми зібраних благодійних пожертв готівкою.

Після складення акта готівка обліковується та здається в касу благодійної організації та/або зараховується на банківський рахунок благодійної організації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»