Новини публікуються мовою оригіналу

Верховна Рада прийняла Закон України «Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті» (далі — Закон).

Згідно з новоспеченим документом, кредитори за письмовою заявою позичальників, які мають діючі невиконані (на момент набрання чинності цим Законом) зобов'язання за споживчими кредитами, зобов'язані провести реструктуризацію зобов'язань за такими споживчими кредитами на умовах і в порядку, визначених цим Законом.

Так, реструктуризація існуючих зобов'язань позичальника за споживчим кредитом, а саме невиплаченої суми кредиту й нарахованих, але несплачених відсотків, здійснюється шляхом зміни валюти виконання зобов’язань за споживчим кредитом на гривню за офіційним курсом НБУ на дату підписання кредитного договору.

Водночас реструктуризація зобов’язань за споживчим кредитом оформлюється договором, у якому зазначаються:

  • сума зобов’язання у національній валюті України;
  • відсоткова ставка за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати відсоткової ставки, установленої основним кредитним договором в іноземній валюті, зобов’язання за яким реструктуризуються;
  • графік платежів за споживчим кредитом, у якому визначається розмір щомісячного платежу на весь період дії договору про реструктуризацію зобов’язань за споживчим кредитом.

Насамкінець зауважимо: Закон набере чинності лише тоді, коли його підпише Президент України, і він буде офіційно опублікований.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»