Новини публікуються мовою оригіналу

На офіційному веб-сайті ДФС розміщено роз’яснення, стосовно того, як діяти платнику, якщо банк порушив строк зарахування сплачених платником податків.

Суб’єкт господарювання повинен надати до контролюючого органу заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку.

За порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з вини банку чи органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожен день прострочення, включаючи день сплати, і штрафні санкції в розмірах, установлених ПКУ, а також несе іншу відповідальність, установлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету чи державного цільового фонду. Водночас платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне чи перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів й інших платежів до бюджетів і державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Зазначені норми встановлено п. 129.6 ст. 129 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»