Новини публікуються мовою оригіналу

Міністерство юстиції України наказом від 25.06.2015 р. № 1062/5 (далі — Наказ № 1062) запроваджує в Одеській області пілотний проект щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, й особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принцип «екс-територіальності» стосовно подання та розгляду таких заяв.

Так, згідно з прийнятим наказом, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни не стосуються виправлення технічних помилок), про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, про скасування, про відкликання заяви, що стосуються нерухомого майна, яке розташоване в межах Одеської області, можуть подаватися до будь-якого районного, міського, міськрайонного, міжрайонного управління юстиції Одеської області (далі — орган державної реєстрації прав), до Головного територіального управління юстиції в Одеській області, а також особам, які відповідно до абз. 4 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-IV (далі — Закон № 1952) наділені повноваженнями державного реєстратора з видачі та прийому документів і провадять свою діяльність на території Одеської області.

Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у разі якщо такі зміни не стосуються виправлення технічних помилок), про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, про скасування, про відкликання заяви, що стосуються нерухомого майна, яке розташоване в межах Одеської області приймаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Після прийняття державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції в Одеській області рішень, окрім рішень про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, один примірник такого рішення надсилається рекомендованим листом безпосередньо заявникові (у разі якщо під час подання відповідної заяви заявник указав адресу для листування), а інший примірник — органу державної реєстрації прав, який прийняв відповідну заяву, або в інший спосіб, обраний заявником відповідно до положень Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 868.

Наказ № 1062 набирає чинності через 10 днів із дня його офіційного опублікування. Станом на 1 липня 2015 року документ не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»