КМУ затвердив Порядок надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, а також перелік професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими вона надаватиметься, починаючи з вересня 2014 року.

Молоді працівники, які уклали трудові договори на строк не менше ніж на 3 роки із закладами, підприємствами, установами та організаціями державної та комунальної форм власності, що розташовані в селах і селищах, мають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі, якщо вони працюватимуть за професіями (спеціальностями, напрямами підготовки), визначеними в додатку. Серед них переважають педагогічні, медичні та фармацевтичні спеціальності.

Розмір грошової допомоги складає 10 мінімальних заробітних плат. Для отримання зазначеної допомоги молодий працівник має подати керівнику підприємства відповідну заяву.

Крім того, документом визначено, що молодий працівник має повернути суму фактично отриманої допомоги підприємству, яке її надало, у разі якщо протягом 3 років від початку роботи на такому підприємстві працівник:

  • відмовляється приступати до роботи за призначенням;
  • звільняється за власним бажанням;
  • його звільняють за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

Разом із тим працівник має право не повертати суму фактично отриманої допомоги закладу, підприємству, установі та організації, які її надали:

  • у разі невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок хвороби або інвалідності, що перешкоджає її виконанню;
  • дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, у разі розірвання ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість;
  • у разі повної ліквідації закладу, підприємства, установи та організації.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної допомоги молодим працівникам, залученим до роботи в селах і селищах, та переліку професій (спеціальностей, напрямів підготовки), за якими надається така допомога» від 11.07.2013 р. № 587.

Набирає чинності 01.09.2014 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»