Кабмін визначив механізм здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації.

Рішення про вилучення зазначених транспортних засобів приймається органом, що прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації:

  • на державному рівні — Кабінетом Міністрів України;
  • на регіональному рівні — Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями;
  • на місцевому рівні — районними, районними у містах Києві та Севастополі держадміністраціями, відповідними органами місцевого самоврядування;
  • на об’єктовому рівні — керівниками суб’єктів господарювання.

Уряд передбачає компенсацію за надання як транспортних послуг, так і втрату права власності на транспорт внаслідок його надмірного забруднення чи ж знищення.

Для компенсації потрібно буде подати заяву. До неї додати посвідчення про надання транспортних послуг і залучення транспортного засобу до здійснення заходів з евакуації, висновок про непридатність транспортного засобу до подальшої експлуатації, акт про вилучення транспортного засобу.

До того ж оцінка вартості транспортних засобів здійснюється в порядку, установленому законодавством про оцінку майна та майнових прав (тобто із залученням оцінщиків).

Компенсацію витрат здійснює орган, який прийняв рішення про здійснення заходів з евакуації. На це відводиться місяць після завершення таких заходів.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.08.2013 р. № 581.

Станом на 27.08.2013 р. не набрала чинності

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»