Порядок визначає механізм використання бюджетних коштів за програмою «Фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств».

Одержати бюджетні коштів мають право підприємства платники екологічного податку, безпосередні замовники заходів з модернізації об’єктів, які обліковуються на балансі таких підприємств.

Не можуть одержати кошти за цією програмою підприємства-банкрути, щодо яких порушено справу про банкрутство або які перебувають у стані припинення, санації, а також ті, що мають заборгованість зі сплати податків і зборів, внесків до ПФУ та виплати зарплати.

Бюджетні кошти виділяються на безповоротній основі з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, пов’язаного з викидами забруднюючих речовин у повітря, їх скиданням у водні об’єкти, розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи на об’єктах, відповідно до плану реалізації цільових проектів екологічної модернізації підприємств.

Організація відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів, проводиться Міжвідомчою робочою групою з відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств, утвореною КМУ. Відбір таких цільових проектів здійснюватиметься в затвердженому Кабміном порядку.

Мінприроди в тижневий строк після затвердження зазначеного плану інформує підприємства про включення в нього цільових проектів екологічної модернізації підприємств, фінансове забезпечення яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств»

 від 07.08.2013 р. № 569

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»